"မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာပါလုိ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဒီစာမ်က္ႏွာေလးမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္"

Tuesday, July 13, 2010

Welcoming Ceremony for WSK 3rd Batch and National Museum TourSecond Batch Best Blogger ဆုရသူမ်ား၊ Third Batch New Members မ်ားနဲ႕ အခမ္းအနားအၿပီး National Museum Tour သြားခဲ့စဥ္ကပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment