"မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာပါလုိ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဒီစာမ်က္ႏွာေလးမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္"

Saturday, July 17, 2010

Korea Vision Forum
Korea Vision Forum ဆိုၿပီး May 13-14, 2010 အထိ Seoul မွာရွိတဲ့ Shilla Hotel မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ တစ္ရက္ကို Section ၃ခုခြဲၿပီးက်င္းပခဲ့ရာမွာ ပထမေန႕ Day 1, Section I ကို Present and Future of Korea ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Section II ကိုေတာ့ 20 Years of German Reunification and Lessons for Korea, Section III ကိုေတာ့ Road to Peace and Stability on the Korean Peninsula ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႕တင္ဆက္သြားခဲ့ပါတယ္။ Section III မွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတ Bill Clinton လက္ထက္မွာ American Secretary of the State တာ၀န္ယူခဲ့ဘူးသူ Colin L. Powell ကတက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Day 2 မွာေတာ့ Section I: Denuclearization, Peace and Democracy on the Korean Peninsula, Section II: Economic Vision for the Korean Peninsula - Integration and Sustainability, Section III: Sharing the Vision of Green Korea ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႕စိတ္၀င္စားဖြယ္တင္ျပသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ Day 2, Section III မွာ ခ်န္ဂင္ဇာတ္ကားလို႕လူသိမ်ားတဲ့ Dae Gang Geum ဇာတ္ကားထဲကမင္းသမီးတစ္လက္ျဖစ္တဲ့ Park Jung-sook ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္းကိုစိတ္၀င္စားဖြယ္တင္ျပသြား ခဲ့ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment