"မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာပါလုိ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဒီစာမ်က္ႏွာေလးမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္"

Sunday, April 25, 2010

ကေလးအေတြး

စာေရးသူမွာ အစ္ကို၀မ္းကြဲ ေလးေယာက္ရွိပါတယ္။ အစ္ကို အႀကီးဆံုးက အရင္ဆံုးအိမ္ေထာင္က်ၿပီး သမီးေလးတစ္ေယာက္ ေမြးထားပါတယ္။ အဲဒီတူမေလး ၄ႏွစ္အရြယ္မွာ အစ္ကိုေနာက္တစ္ေယာက္က မဂၤလာေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီမဂၤလာေဆာင္မွာ ဂါ၀န္လွလွေလး၀တ္ၿပီး သူသြားရတာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႕ သူ႕ဦးေလးသံုးေယာက္လံုး မဂၤလာေဆာင္ၿပီးေရာ ဘာေျပာတယ္ထင္ပါ သလဲ။ ဦးနီ မဂၤလာေဆာင္တာလဲ မီးမီးမွတ္မိတယ္၊ ဦးမွန္မဂၤလာေဆာင္တာလည္း မီးမီးမွတ္မိတယ္၊ ဦးတုတ္မဂၤလာေဆာင္ တာလဲမွတ္မိတယ္ ဒါေပမယ့္ ေဖေဖမဂၤလာေဆာင္တာ မမွတ္မိဘူးတဲ့ . . .
(ကိုယ္တိုင္ေရးသားခ်က္ျဖစ္ပါသည္)

No comments:

Post a Comment