"မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာပါလုိ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဒီစာမ်က္ႏွာေလးမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္"

Thursday, October 20, 2011

ဆရာမ်ားသို႕ ...

မိမာတာနဲ ့တစ္ဂိုဏ္းတည္း၀င္ အို အာစရိယအရွင္

ဦးတင္သလ်က္

လြန္တာရွိခဲ့လွ်င္ ၀ႏၵာမိပါ

သမုဒၵရာ၊ ေရမ်က္ႏွာထက္၊

ခဏတက္သည့္၊ ေရပြက္ပမာ၊ တသက္လ်ာတည္း

အဲလို ဘ၀အတိုကေလးမွာ

ဆရာမရွိ လိုခ်င္မိ၍

မိမိဘာသာ မိမိဟာ ကို

ေစရာဆိုထား စည္းတစ္ျခားႏွင့္

၀ါးထားေရွ ့ေနာက္ ေရာက္ရာေရာက္၍

ေထာက္ေကာက္ေလ့လာ တတ္ကာ ရွာေတာ့

လူေပါင္းဂုဏ္ရွိန္ စိတ္ၾကီး၀င္၍

စံုလင္ျပသ တတ္သိလွသည့္

ဆရာမြန္နဲ ့တြဲကာယွဥ္လွ်င္

ငါပင္ အရူးျဖစ္လိမ့္မယ္

အာစရိယ ၀ါဒ ပုဒ္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ေရရြတ္

ကာယ ၀စီ မေနာခ်ီလ်က္

လက္ဆယ္လီထိပ္မွာ သ လို ့ ရွိခုိးေကာ္ေရာ္

ပူေဇာ္အကြ်န္၊ ပန္ခဲ့တုံ၏

အကြ်န္ ့အမွားအား ခြင့္လႊတ္္ပါရန္ ေတာင္းပန္သရင္း

ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို ့သပါသည္… ဣရိယာ ပထၱ မွ်ေစသား….

မ်ိဳးသန္းထြန္း (ေရဆင္း)

ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment