"မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာပါလုိ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဒီစာမ်က္ႏွာေလးမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္"

Saturday, November 14, 2009

My own blog has created


Dear Friends,

Wow! I have really created my own blog. I have never known that the making blog will be as easy as like this. As it was born, I have to put some more efforts to develop. I will try my best but later. Thanks to Ko Moe Kyaw Thu for encouraging me to build a blog and sending me required e-books. And thanks a lots to Aye Aye Thwe who taught me how to build a blog from online.

Thanks again both of you.

Yours,

Shwe

No comments:

Post a Comment